Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

      Co to jest?
SPZPOZ/ZP/2/2020

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego do 30 000 EUR na realizację usługi:

„Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz aranżacji wnętrz dotyczącego przebudowy pomieszczeń na parterze w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2”

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy: przesłać pocztą, dostarczyć przez posłańca lub osobiście do siedziby Zamawiającego, tj.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2,
98-220 Zduńska Wola,

lub przesłać mailem na adres: m.krajewska@spzpoz-zdunskawola.pl

Sekretariat – I piętro – pokój nr 32 do dnia 27 marca 2020 r.  do godz. 10:00.

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2020 r. o godz. 10:05, w siedzibie Zamawiającego, pokój Dyrektora – I piętro”

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 107
Wprowadzony przez: Przemysław Woszczak
Data opublikowania: 2020-03-17 23:41:17
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-03-18 00:01:43 Przemysław Woszczak
2020-03-17 23:57:39 Przemysław Woszczak
2020-03-17 23:55:32 Przemysław Woszczak
2020-03-17 23:46:52 Przemysław Woszczak Publikacja artykułu
2020-03-17 23:46:43 Przemysław Woszczak
2020-03-17 23:45:15 Przemysław Woszczak
2020-03-17 23:43:01 Przemysław Woszczak