Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

      Co to jest?
SPZPOZ/ZP/6/2019

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego do 30 000 EUR na realizację usługi:

„świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na rok 2020”

 

1.    Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy: przesłać pocztą, dostarczyć przez posłańca lub osobiście do siedziby Zamawiającego, tj.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2,
98-220 Zduńska Wola,

Sekretariat – I piętro – pokój nr 32 do dnia 23 grudnia 2019 r.  do godz. 10:00.

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 grudnia 2019 r. o godz. 8:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój Dyrektora – I piętro”

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 75
Wprowadzony przez: Przemysław Woszczak
Data opublikowania: 2019-12-19 08:28:03
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-12-31 15:20:35 Przemysław Woszczak
2019-12-31 15:20:15 Przemysław Woszczak
2019-12-19 10:57:46 Przemysław Woszczak Publikacja artykułu
2019-12-19 10:57:22 Przemysław Woszczak
2019-12-19 10:55:39 Przemysław Woszczak
2019-12-19 10:54:05 Przemysław Woszczak
2019-12-19 10:01:47 Przemysław Woszczak
2019-12-19 09:25:29 Przemysław Woszczak
2019-12-19 08:48:19 Przemysław Woszczak
2019-12-19 08:32:49 Przemysław Woszczak
 
Pokaż starsze