Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

      Co to jest?
SPZPOZ/ZP/5/2019

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli zmienia termin składania ofert na przetarg:
1.  Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy: przesłać pocztą, dostarczyć przez posłańca lub osobiście do siedziby Zamawiającego, tj.
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Szadkowska 2,
98-220 Zduńska Wola,
Sekretariat – I piętro – pokój nr 32 do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 10:00.
 
2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert.
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 10:05, w siedzibie Zamawiającego, pokój Dyrektora – I piętro”
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 86
Wprowadzony przez: Przemysław Woszczak
Data opublikowania: 2019-12-05 18:33:48
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-12-05 21:19:18 Przemysław Woszczak
2019-12-05 19:21:31 Przemysław Woszczak Publikacja artykułu
2019-12-05 19:14:30 Przemysław Woszczak
2019-12-05 19:13:34 Przemysław Woszczak
2019-12-05 18:54:37 Przemysław Woszczak
2019-12-05 18:39:28 Przemysław Woszczak
2019-12-05 18:39:00 Przemysław Woszczak
2019-12-05 18:35:45 Przemysław Woszczak