Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

      Co to jest?
SPZPOZ/ZP/4/2019

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021

 

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli zmienia termin składania ofert na przetarg:
1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy: przesłać pocztą, dostarczyć przez posłańca lub osobiście do siedziby Zamawiającego, tj.:
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Szadkowska 2,
98-220 Zduńska Wola,
Sekretariat – I piętro – pokój nr 32 do dnia 9 grudnia 2019 r.  do godz. 10:00
 
2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert.
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 10:05, w siedzibie Zamawiającego, pokój Dyrektora – I piętro
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 123
Wprowadzony przez: Przemysław Woszczak
Data opublikowania: 2019-11-25 22:09:09
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-11-25 23:50:02 Przemysław Woszczak
2019-11-25 23:11:45 Przemysław Woszczak
2019-11-25 22:51:21 Przemysław Woszczak
2019-11-25 22:50:54 Przemysław Woszczak
2019-11-25 22:50:06 Przemysław Woszczak Publikacja artykułu
2019-11-25 22:47:19 Przemysław Woszczak
2019-11-25 22:24:55 Przemysław Woszczak
2019-11-25 22:23:58 Przemysław Woszczak
2019-11-25 22:19:20 Przemysław Woszczak
2019-11-25 22:15:59 Przemysław Woszczak