Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

      Co to jest?
SPZPOZ/ZP/4/2018

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli zmienia termin składania ofert na przetarg:

1.    Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy: przesłać pocztą, dostarczyć przez posłańca lub osobiście do siedziby Zamawiającego, tj.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2,
98-220 Zduńska Wola,

Sekretariat – I piętro do dnia 21 grudnia 2018 r.  do godz. 09:00.

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 09:05, w siedzibie Zamawiającego, pokój Dyrektora – I piętro.”

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli – działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawia zapytania i wyjaśnienia dotyczące przetargu:

- zapytania i wyjaśnienia

- zmieniony załącznik nr 13 do SIWZ

- zmiana ogłoszenia


zdj cie-windy-d wig ...

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 253
Wprowadzony przez: Przemysław Woszczak
Data opublikowania: 2018-12-18 13:51:01
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-12-18 14:14:54 Przemysław Woszczak
2018-12-18 14:13:26 Przemysław Woszczak
2018-12-18 14:12:48 Przemysław Woszczak Publikacja artykułu
2018-12-18 14:12:24 Przemysław Woszczak
2018-12-18 14:03:52 Przemysław Woszczak
2018-12-18 13:54:24 Przemysław Woszczak
2018-12-18 13:53:15 Przemysław Woszczak