Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola, województwo łódzkie

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola, województwo łódzkie
 

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola, województwo łódzkie
 

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola, województwo łódzkie

MODERNIZACJA GABINETU REHABILITACJI

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola

MODERNIZACJA GABINETU REHABILITACJI

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola, województwo łódzkie

MODERNIZACJA GABINETU REHABILITACJI

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola, województwo łódzkie
Tytuł przetargu: Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji
CPV: 45210000-2
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Warunki: Określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Termin realizacji: 28.02.2018 r.
Osoba odpowiedzialna/ do kontaktu: Małgorzata Krajewska   e-mail: m.krajewska@spzpoz-zdunskawola.pl
Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola, (I –piętro sekretariat)
Oferty można składać do: 2017-11-06       godz: 10:00
Otwarcie ofert: 2017-11-06       godz: 10:05
Miejsce otwarcia ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola, gabinet dyrektora SPZPOZ- piętro I
Kryteria wyboru: Dla wszystkich części: Cena: 60% Termin realizacji zadania: 20% Okres gwarancji: 20%

Roboty budowlane polegające na przebudowie schodów zewnętrznych do „Przychodni  przy ul. Srebrnej 11 w Zduńskiej Woli"

 
1 do 10 z 14